Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi.

W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji przez nas umowy pośrednictwa kupna lub sprzedaży informujemy, że:

Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest:
Tatra Invest s.c. Łukaszczyk Szymon, Zell Łukasz, ul. Krupówki 43/2, 34-500 Zakopane

Osobą reprezentująca administratora jest Pan Łukasz Zell nr tel. +48 606 253 595.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy pośrednictwa kupna lub sprzedaży i wystawienie faktury VAT.

Przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi pięć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uzyskania informacji na temat ich przetwarzania
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych.
  • otrzymania swoich danych osobowych, które są przetwarzane oraz żądać aby dane, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi zostały przekazane innemu Administratorowi/Podmiotowi.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy pośrednictwa kupna lub sprzedaży.

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.

Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi.